ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kalite Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBULUT
Koordinatör

E posta: ekrem.akbulut@ozal.edu.tr

Tel: 0422 846 12 55 / 1023

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı KARAOĞLU
Koordinatör Yardımcısı

E-posta: nazli.karaoglu@ozal.edu.tr

Tel: 0422 841 12 55

Öğr. Gör. Kübra DURMUŞ
Koordinatör Yardımcısı

E-posta: kubra.durmus@ozal.edu.tr

Tel: 0422 521 67 43/116

Öğr. Gör. Mesut YILMAZ
Uzman-Bologna Süreci

E-posta: mesut.yilmaz@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Nurşen YILDIRIM
Uzman-Bologna Süreci

E-posta: nursen.yildirim@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Nur Omak COŞKUN
Uzman-Bologna Süreci

E-Posta: nur.coskun@ozal.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Burak DEMİR
Uzman-Engelsiz Üniversite

E-posta: fahrettin.demir@ozal.edu.tr

Ömer AKKUŞ
Uzman-Engelsiz Üniversite

E-posta: omer.akkus@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Hacı KIRNIK
Uzman-Engelsiz Üniversite

E-posta: haci.kirnik@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Kübra ÇEKER
Uzman-İç Değerlendirme

E-posta: kubra.ceker@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Dilan AYDIN
Uzman-İç Değerlendirme

E-posta: dilan.aydin@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Kübranur KORKMAZ
Uzman-İç Değerlendirme

E-posta: fzt.kubranur@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Eda FENDOĞLU
Uzman-İç Değerlendirme

E-posta: eda.fendoglu@ozal.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZYALIN
Uzman-Lab Akreditasyon ve Kalibrasyon

E-posta: fatma.ozyalin@ozal.edu.tr

Doç. Dr. Tuğba Raika KIRAN
Uzman-Lab Akreditasyon ve Kalibrasyon

E-posta: raika.kiran@ozal.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Feyza İNCEOĞLU
Uzman-Performans İyileştirme

E-posta: feyza.inceoglu@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Özge ÖZKAN
Uzman-Performans İyileştirme

E-posta: ozge.ozkan@ozal.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serkan METİN
Uzman-Süreç Yönetimi

E-posta: serkan.metin@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. İsmail TUR
Uzman-Süreç Yönetimi

ismail.tur@ozal.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KIZILKAYA
Uzman-Veri Analizi

E-posta: fatma.kizilkaya@ozal.edu.tr

Öğr. Gör. Burcu GÖKALTAY
Uzman-Veri Analizi

E-posta: burcu.gokaltay@ozal.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞİT
Uzman-Veri Analizi

E-posta: ahmet.sit@ozal.edu.tr

Arş. Gör. Yavuz Selim ABAT
Uzman-Web Sitesi Yönetimi

E-posta: yavuz.abat@ozal.edu.tr

 

TR