ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dış Kaynaklı Doküman

Kurum ile İlgili Dış Kaynaklı Mevzuat

Mevzuat listesi alfabetik olarak sıralanmıştır.

Akademik teşkilat yönetmeliğine erişim için tıklayınız.

Araştırma geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanuna erişim için tıklayınız.

Devlet memurları kanununa erişim için tıklayınız.

Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğe erişim için tıklayınız.

Kamu ihale kanununa erişim için tıklayınız.

Kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa erişim için tıklayınız.

Teknoloji Geliştirme bölgeleri kanununa erişim için tıklayınız.

Yükseköğretim kanununa erişim için tıklayınız.

Yükseköğretim kalite güvencesi ve yükseköğretim kalite kurulu yönetmeliğine erişim için tıklayınız.

Yükseköğretim kurumları teşkilatı kanununa erişim için tıklayınız.

Yükseköğretim personel kanununa erişim için tıklayınız.

Yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer tüm mevzuata erişim için tıklayınız.

TR