ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Formlar

FR-0001 Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu
FR-0002 Haftalık Ders Programı
FR-0003 Yeni Ders Öneri Formu
FR-0004 Dosya-Klasör Devir Teslim ve Envanter Formu
FR-0005  Arşiv Kayıt ve Takip Formu (Akademik ve İdari Birimler)
FR-0006 Dosya Muhteviyatı Listesi Formu
FR-0007 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu
FR-0008 Düzeltici Faaliyet Formu
FR-0009 Doküman Talep Formu
FR-0010 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Raporu Formu
FR-0011 Birim-Performans-Raporu-Formu
FR-0014 Ders Yükü Bildirim Formu
FR-0015 Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu
FR-0016 Çift Anadal Başvuru Formu
FR-0017 Çift Anadal İntibak Çizelgesi Formu
FR-0018 Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR-0019 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR-0020 MTÜ-İlk Kayıt Randevu Takvimi Çizelgesi Formu
FR-0021 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Special-Visiting Student Course Registration Form)
FR-0022 Yüksek Lisans-Doktora Ders Kayıt Formu (MTU Öğr.Olup Farklı Ünv. Ders Alan)
FR-0023 Lisansüstü Ders İntibak Formu
FR-0024 BAP Koordinasyon Birimi İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0025 Ödeme Emri Teslim Tutanağı Formu
FR-0026 Öğrenci Staj Değerlendirme Formu
FR-0027 Malatya Turgut Özal Üniversitesi SGK Staj Formu
FR-0028 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu
FR-0029 Fakülte-Yüksekokul Sınav Sonuçlarına İtiraz Formu
FR-0030 Kaydı Silinen – Mezun Olan Öğrenciler İçin İlişik Kesme Belgesi
FR-0031 Doktora Tez Teslim Formu
FR-0032 Doktora Tez Jüri Öneri Formu
FR-0033 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
FR-0034 Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu
FR-0035 Lisansüstü Sevk Tehir Formu
FR-0036 Yüksek Lisans Eş Danışman Öneri Formu
FR-0037 Lisansüstü Tez İzin Formu
FR-0038 Yükseklisans Öğrenci Bilgi Formu
FR-0039 Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu
FR-0040 Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç Tutanağı
FR-0041 Meslek Yemini Ve Diploma Teslimi Formu
FR-0042 Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı
FR-0043 KYS İç Denetim Planı Formu
FR-0044 Araştırma Görevlilerinin Sınavlarda Görevlendirilme Formu
FR-0045 Genel Doküman Formu
FR-0046-KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu
FR-0048 Bakım ve Onarım Müdürlüğü (Battalgazi) İş İstek Formu
FR-0049 Bakım ve Onarım Müdürlüğü (Yeşilyurt) – İş Talep Formu
FR-0050 Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Formu
FR-0051 Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu
FR-0052 Bakım ve Onarım Müdürlüğü Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu
FR-0053 Araç Bakım-Onarım İstek Formu
FR-0054 Bakım Anlaşmalı Araç İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0055 Araç Bakım-Onarım Fatura Kontrolü Formu
FR-0056 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bakım-Onarım İş İstek Formu
FR-0057 İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0058 Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Teknik Rapor Formu
FR-0059 Öğrenci Şifre Talep Formu
FR-0060 Telefon Hattı Tahsis-İptal Talep Formu
FR-0061 Telefon Hattı Resmi Görüşme Talep Formu
FR-0062 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş İstek Formu
FR-0063 Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Teknik Servis Formu
FR-0064 Basım Talep Formu
FR-0065 Kitap Baskı Maliyeti Hesap Formu
FR-0066 Ağaç İşleri İş Talep Formu
FR-0067 Ağaç İşleri Atölyesi Mamul Ürün ve İş Teslim Formu
FR-0068 Demir İşleri Atölyesi İş İstek Formu
FR-0069 Araç İstek Formu
FR-0070 DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0072 Tedarikçi Listesi Formu
FR-0073 Tedarikçi Değerlendirme Formu
FR-0074 Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı
FR-0076 BAP Koordinasyon Birimi İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0077 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
FR-0078 Taşınır İşlem Fişi
FR-0079 Stok Takip Kartı
FR-0080 Sivil Savunma Ekipleri Formu
FR-0081 Tatbikat Faaliyeti Formu
FR-0082 Hizmet İçi Eğitim Katılımcı Değerlendirme Ölçeği
FR-0083 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
FR-0085 Hizmet İçi Eğitim Planı
FR-0086 Hizmet İçi Eğitim Birim Amiri Değerlendirme Ölçeği
FR-0087 Eğitim Etkinlik Ölçme Formu
FR-0090 KYS Oryantasyon Eğitmeni Değerlendirme Anketi
FR-0091 Hizmet İçi Eğitim Planı
FR-0092 Ders Telafi Formu
FR-0094 Ek Ders Puantajlari Bilgi Formu
FR-0095 Ekders Puantaj Örneği 1.ve 2. Öğretim
FR-0096 Sınav Puantajı 1.ve 2.Öğretim
FR-0097 Tez Danışmanlığı Puantaj Örneği 1.ve 2. Öğretim
FR-0098 Aile Durumu Bildirim Formu
FR-0099 Aile Yardımı Bildirim Formu
FR-0100 Öğretim Elemanı Kurum İçi Görevlendirme Formu
FR-0101 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
FR-0102 2547-39.Madde Görevlendirme Formu
FR-0103 Emeklilik Dilekçesi
FR-0104 Hizmet veya Hususi Pasaport Dilekçesi
FR-0105 Mal-Bildirimi
FR-0107 Atama Başvuru Formu
FR-0108 Akademik ve İdari İzin Formu
FR-0110 Yemin Belgesi
FR-0111 33.Md.Uyarınca Lisansüstü Eğt. Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen MTÜ Arş.Gör. İçin Bilgi Formu
FR-0112 İdari Personel Talep Formu
FR-0113 Personel İlişik Kesme Formu
FR-0114 33.Md.Uyarınca Lisansüstü Eğt.Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Arş.Gör.İlgili İzleme Ve Değ.Çizelgesi
FR-0115 Öğretim Elemanı İzin Onayı
FR-0116 Görev Tanımı Formu
FR-0117 Emeklilik Banka Talep Dilekçesi
FR-0118 Personel Elektronik Kart Talep Formu
FR-0119 Personel Nakil Bildirim Formu
FR-0120 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Kadro Talep Formu (Form A)
FR-0121 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Kadro Talep Formu (Form B)
FR-0122 Kadro Talep Formu
FR-0123 Yurtdışı Görevlendirme Faaliyet Raporu
FR-0124 Ders Görevlendirme Formu(2547 S.K. 31. ve 40a-c-d mad.ile 657S.K.89.md.)
FR-0125 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İçin Açık Kimlik Formu
FR-0126 Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Okutman Süre Uzatması İle İlgili Ders ve Çalışma Yükü Bildirim Formu
FR-0127 Araştırma Görevlisi Süre Uzatması Formu
FR-0128 Görev Uzatma Formu
FR-0129 Harcama Yetkisi Devir Formu
FR-0130 Hizmet Birleştirme Dilekçesi
FR-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FR-0132 Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi
FR-0133 MTÜ-İlk Kayıt Randevu Takvimi Çizelgesi Formu
FR-0134  Toplantı Tutanak Formu
FR-0135 Sınav Sonucuna İtiraz Formu
FR-0136 Kütüphane Veri Tabanı İstek Formu
FR-0137 Kütüphanelerarası Yayın İstek Formu (KİTS)
FR-0138 TÜBESS Tez İstek Formu
FR-0139 TÜBESS Tez Teslim Formu
FR-0140 KİTS Kitap Teslim Formu
FR-0141 Basılı Süreli Yayın İstek Formu
FR-0142 Kitap İstek Formu
FR-0143-Okuma Salonlarının Kullanımı
FR-0144 Tebliğ-Tebellüğ Formu
FR-0145 BAP Proje Ara Rapor Formu
FR-0146 BAP Proje Basvuru Formu
FR-0146 BAP Proje Basvuru Formu
FR-0147 BAP Talep Formu
FR-0148 BAP Teklif Değerlendirme Formu
FR-0149 BAP Proje Degerlendirme Raporu
FR-0150 BAP Proje Butce Karti
FR-0151 BAP Revizyon Talep Formu
FR-0152 BAP Sonuc Raporu
FR-0153 BAP Lisansustu Tez Projeleri Sozlesmesi
FR-0154 BAP Proje Sozlesmesi
FR-0155 BAP-Satin Alma  Talep Formu
FR-0156 BAP Proje Dilekçe Formu
FR-0157 Kayıt Dondurma Danışman Dilekçesi
FR-0158 Akademik ve İdari Personel İzin,İstek ve Onay Formu
FR-0159 Komisyon Tutanağı Muafiyet
FR-0160 Lisansüstü Kontenjanları
FR-0161 Mazeret Sınavı Dilekçe
FR-0162 Mezuniyet Dilekçesi (Danışman)
FR-0163 Mezuniyet Formu
FR-0164 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Orijinallik Bildirim Formu
FR-0165 Sınav Yoklama Tutanağı
FR-0166 Tek Ders Sınavı Not Çizelgesi
FR-0167 Tez Savunma Sınavı Danışman Dilekçesi
FR-0168 Yaz Okulu Ders Alma Formu
FR-0169 Final Sınavı Ücret Bildirim Formu
FR-0170 Ek Süre Talebi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
FR-0171 Akademik Görev Belgesi
FR-0172 Ders Muafiyet – İntibak Dilekçesi
FR-0173 Ders-Ekleme-Formu
FR-0174 Staj Başvuru Formu
FR-0175 Staj Başvuru Formu-Kurum Dilekçesi
FR-0176 BAP Muayene Kabul ve Komisyon Tutanağı
FR-0177 Teslim-Tesellüm Formu
FR-0178 Akademik Başvuru Formu
FR-0179 Öğr. Gör.- Araş. Gör. Özgeçmiş Formu
FR-0180 Dr.Öğr.Üyesi Özgeçmiş Formu
FR-0181 Prof. ve Doç. Dr. Özgeçmiş Formu
FR-0182-Diplomasını Kaybedenler İçin Talep Formu
FR-0183 TÖMER Başvuru Formu
FR-0184-Harç İade Formu
FR-0185-İlgili Makama Belge Talep Formu
FR-0186-Öğrenci Kimliğini Kaybedenler İçin Talep Formu
FR-0187-Özel Öğrenci Gelen Başvuru Formu
FR-0188-Özel Öğrenci Gelen Değerlendirme Formu
FR-0189-Özel Öğrenci Giden Başvuru Formu
FR-0190-Yandal Başvuru Formu
FR-0191-Yatay Geçiş İle Ayrılacak Öğrenci Onay Formu
FR-0192-Eğitim Programı Öneri Formu
FR-0193-Arıza Bildirim Formu
FR-0194-İşbirliği Protokolleri İzleme Formu

 

TR