ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Personel Memnuniyet Anketi

Personel memnuniyet anket sonuçları Aralık 2019 tarihli değerlendirmeleri içerir.

Katılımcı Sayısı 135

 
TR