ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğrenci memnuniyet anket sonuçları 20.12.2019 tarihli değerlendirmeleri içerir.

Katılımcı Sayısı 1.070

 

TR