ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Ar-Ge Süreçleri

Araştırma Politikası

Araştırma politikası, kurumun araştırma alanında doğru karar almasına rehberlik eden ilke, kural ve esaslardır.  Kurumun, araştırmaya bakış açısını ve araştırma faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri ifade eden ve kurumun tamamında benimsenen bir araştırma politikası tanımlanmalıdır.

Bir başka deyişle, kurumun araştırma stratejilerini geliştirmesine ve uygulamasına yol gösteren bir araştırma politikası olmalıdır. Araştırma politikası doğası gereği esneklik göstermeyen/sabit ancak istisnai durumlarda değişiklik yapılabilecek ve üst yönetim tarafından karar almaya yönelik hazırlanan ilkelerden oluşur.

Araştırma politikası ile kurum;

> Araştırmadaki önceliklerini ve tercihlerini,

> Öğretim üyeleri ve diğer araştırma kadrolarıyla ilgili uygulamalarını,

> Araştırma kaynaklarını ve altyapısının yönetimindeki tercihlerini,

> Eğitim-öğretim ve toplumsal hizmet süreçleri ile ilişkisini,

> Araştırma yönetiminde sorumlu olan ve rol alan birimler arasındaki ilişkileri,

> Araştırma çıktılarının ve sonuçlarının izlenme, yayma ve yaygınlaştırma yöntemlerini, belirler.

! Önemli. Kurumun araştırma politikası, stratejik planı ile uyumlu olmalıdır.

! Önemli. Kurum, Araştırma Politikası belirlerken uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel değişim, ihtiyaç ve/veya politikaları dikkate almalı ve bunlarla uyumlu bir Araştırma Politikası oluşturmalıdır.

! Önemli Araştırma politikası karar odaklı olup, kuruma ait ilke ve değerleri vurgulayıcı nitelikte hazırlanmalıdır.

Araştırma stratejisi ve hedefleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Araştırma kaynakları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Araştırmada insan kaynağı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak. YÖKAK

TR