ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bilgi Portalı

Bilgi Portalı

Yükseköğretim Kalite Güvence kavramı kapsamında ifade edilen Ar-Ge Süreçleri, Eğitim-Öğretim Süreçleri, Kalite Güvence Sistemi, Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Yönetim Sistemi, Toplumsal Katkı Süreçleri ve Uluslararasılaşma başlıklarında temel bilgilere bu menü altından ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen alt menüleri ziyaret ediniz.

Ar-Ge Süreçleri

Eğitim-Öğretim Süreçleri

Kalite Güvence Sistemi

Kurumsal Dış Değerlendirme

Kurumsal Yönetim Sistemi

Toplumsal Katkı Süreçleri

Uluslararasılaşma

TR