ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Hakkında

Birim Hakkında

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi (MTÜ) Kalite Komisyonu 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunun 12.09.2019 tarih ve 2019/16-06 sayılı kararı ile kabul edilen Kalite Komisyonu Yönergesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kalite organizasyonu 03.03.2021 tarih ve 2021/05-03 sayılı kararı ile yürürlüğe giren MTÜ Kalite Güvence Yönergesi ile güncellenmiştir. Kalite çalışmalarını katılımcı bir anlayış ile gerçekleştirmeyi planlayan MTÜ Kalite Organizasyonu; MTÜ Kalite Komisyonu, MTÜ Öğrenci Komisyonu, Akademik Birim Kalite Komisyonları, Akademik Birim Danışma Kurulları ve Kalite Koordinatörlüğünden oluşmaktadır. 

Amaç

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi Senatosunun onayına sunmak ve kurumu dış değerlendirme sürecine hazırlamaktır.

TR