ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Öğrenme Kazanımı Değerlendirme

FR-0184 Sınav Değerlendirme Formu

Öğrenme Kazanımı Değerlendirme Tablosu

Uzemde Öğrenme Kazanımını Ölçmeye Yönelik Kategorik Soru Hazırlama (Lütfen video bağlantısını açınız)

 

TR