ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kalite Skoru

Bu form Yükseköğretim Kalite Güvence çalışmaları kapsamında birimlerin eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve toplum yararına hizmetler başlığında temel bazı parametreleri karşılama düzeylerini görmelerini sağlamak için oluşturuldu. Biriminizin kalite skorunu öğrenmek için aşağıdaki soruları cevaplayabilirsiniz. Bu form ilgili akademik birimin yöneticileri (Dekan, Müdür, Dekan Yardımcıları, Müdür Yardımcıları vs.) tarafından kurumsal e-posta adresleri ile hesap açıldıktan sonra doldurulmalıdır.

 

Kalite Koordinatörlüğü

 

TR