ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kalite Güvence Çalışmaları – İç Tetkik

Yükseköğretimde kalite güvence çalışmaları kapsamında 13 Haziran 2022 – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında akademik ve idari birimlerin eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve toplumsal katkı süreçleri çerçevesinde İç Tetkikleri gerçekleştirilecektir.  Kamuoyuna duyurulur.

KYS DENETİM PLANI

TR