ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dış Paydaş Anketi

Kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında, Üniversitemizin mevcut durumunun analiz edilebilmesi ve ileriki dönem faaliyetlerimize yön verebilmemiz için siz paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duymaktayız.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dış Paydaş Anketi’ne aşağıdaki linkten erişim sağlayarak 03/06/2022 tarihine kadar doldurmanız çalışmalarımız için yol gösterici olacaktır.
Paydaş anketine erişim adresi: https://forms.gle/vQCQcT1n162xgXmV9
TR