ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Öğrenci Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemizde öğrencilerinin görüş ve önerileri ile yönetsel süreçlerde etkin rol almalarına ve kariyer planlarının en önemli aşaması olan yükseköğretim sürecinin şekillenmesi ve icrasında katılımcı bir anlayış ile söz sahibi olmalarına imkân sağlayan MTÜ Öğrenci Komisyonu lisansüstü eğitim enstitüsü doktora öğrencimiz İbrahim Kutalmış KUTSAL başkanlığında 26 Kasım 2021 tarihinde Arslantepe Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

Toplantıda öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar, sosyal ve kültürel gelişimleri için beklentileri, kariyer planlarına destek sunacak arayüzlerin etkinlikleri konularında görüş ve önerileri gündemde yer buldu. Toplantıda öğrenci komisyonu çalışmalarının koordinasyonuna destek olacak başkan yardımcısı seçimi MTÜ kalite güvence yönergesi çerçevesinde yapıldı. MTÜ Öğrenci Komisyonu başkan yardımcılığına Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Didar YALÇIN seçildi.

TR