ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Oryantasyon Sorumluları Eğitimi

Üniversitemizde göreve yeni başlayan personellere kurumsal iş ve işleyişe uyum sağlamaları sürecinde mentörlük desteği sağlayacak olan birim oryantasyon sorumlularının hizmet içi eğitimi 19-20 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilen eğitim Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İnanç ALİKILIÇ  tarafından verilmiştir.

 

TR