İş Akışları

İA-001-Ders Planları ve Ders İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akışı
İA-002-Yayın İşleri İş Akışı
İA-003-Lisansüstü Ders Açma İş Akışı
İA-004-Uzmanlık Alan Dersi Ders Açma
İA-005-Enstitülerin Yeni Lisansüstü Program Açma İş Akışı
İA-006-Yeni Doküman Hazırlama İş Akışı
İA-007-Doküman Revizyonu İş Akışı
İA-008-Doküman İptali İş Akışı
İA-009-Düzeltici Önleyici Faaliyet İş Akışı
İA-010-Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı İş Akışı
İA-011-Akademik Takvim Hazırlama İş Akışı
İA-013-Ders Kayıtları Organizasyonu İş Akışı
İA-016-Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı
İA-017-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı
İA-018-Ön Lisans Öğrencileri Kayıt Açma İş Akışı
İA-019-Ön Lisans Öğrencileri ÖSYM Dikey Geçiş Akademik Not Ortalamaları Girişi İş Akışı
İA-020-ÖSYM-İlk Kayıt İşlemleri
İA-021-Yüksekokullar Dikey Geçiş Sınavı Başvurularının Alınması İş Akışı
İA-022-Enstitü Yeni Öğrenci Kayıt İş Akışı
İA-023-Lisansüstü Ders Kayıt İş Akışı
İA-024-Lisansüstü Ders Muafiyeti İş Akışı
İA-025-Öğretim Üyesi Görevlendirme İş Akışı
İA-026-Kadrolu Öğretim Elemanlarının Üniversite Dışı Ders Görevlendirmeleri İş Akışı
İA-027-Önlisans-Lisans Kontenjanlarının Organizasyonu İş Akışı
İA-028-Çift Anadal ve Kurumiçi Yatay Geçiş İşlemleri
İA-030-Kendi İsteği Üzerine Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kayıt Silme İş Akışı
IA-032-Ek Ders İşlemleri İş Akışı
İA-033-Çift Anadal Öğrencilerinin Öğrenim Durumu Takip İş Akışı
İA-034-Displin Cezası Alan Öğrenciler İş Akışı
İA-035-Hazırlık Öğretiminden Başarısız Olanlar İçin Kayıt Silme İş Akışı
İA-036-Öğrencilerin İzinli Sayılması İş Akışı
İA-037-Mazeret Sınavı İş Akışı
İA-039-Ön Lisans Öğrenci Askerlik İşlemleri İş Akışı
İA-040-Ön Lisans Öğrencileri Mezuniyet İş Akışı
İA-041-Servis Dersleri ve Üniversite Seçimlik Derslerin Yıliçi ve Final Sınavları Organizasyonu İş Akışı
İA-042-Sınavlara İtiraz İş Akışı
İA-043-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin İşleri İş Akışı
İA-044-Öğrenci Stajı İşlemleri İş Akışı
İA-045-Doktora-Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı İş Akışı
İA-046-Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı
İA-047-Lisansüstü İzinli Sayılma İş Akışı
İA-048-Lisansüstü Eş Danışman Atama İş Akışı
İA-049-Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı
İA-050-Lisansüstü Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
İA-051-Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akışı
İA-052-Yükseklisans Tez Savunma Sınavı İş Akışı
İA-053-Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akışı
İA-054-Yurtiçi Ve Yurtdışı Harcırah Ödemeleri İş Akışı
İA-056-Mezuniyet ve Diploma İşlemleri
İA-057-Bakım-Onarım Müdürlüğü İş Akışı
İA-058-Araç Tamir-Bakım İş Akışı
İA-059-Bilgi İşlem Bakım-Onarım İş Akışı
İA-060-Peyzaj Bakım Onarım İş Akışı
İA-061-Peyzaj Palanlama İş Akışı
İA-062 Peyzaj Düzenlemesi İş Akışı
İA-064-Kitap Basımı İş Akışı
İA-065-Basım İşleri İş Akışı
İA-066-Demir İşleri Atölyesi İmalat İş Akışı
İA-067-Ağaç İşleri Atölyesi İmalat İş Akışı
İA-068-Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım-Hizmet-İnşaat İş Akışı
İA-069-İhale Suretiyle Mal Alım-Hizmet-Yapım İş Akışı
İA-071-Tatbikat İş Akışı
İA-072-Maaş Hazırlama İş Akışı
İA-073-Maaş ve Ekders Dışındaki Ek Evraklar Hazırlama İş Akışı
İA-075-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı
İA-076-2547 S.K.35.Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı
İA-077-2547 S.K.35.Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı
İA-078-2547 S.K. 39.Maddesine Göre Görevlendirme İş Akışı
İA-079-Emeklilik İşlemleri İş Akışı
İA-080-Kpss Atamaları İş Akışı
İA-081-İptal-İhdas İş Akışı
İA-082-Misafir Öğretim Üyelerinin Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
İA-083-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı
İA-084-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı
İA-085-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı
İA-086-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı
İA-087-Sürekli İşçi Atama İşlemleri
İA-088-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı