Birim Hakkında

Birim Hakkında

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi Kalite Komisyonu 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunun 12.09.2019 tarih ve 2019/16-06 sayılı kararı ile kabul edilen Kalite Komisyonu Yönergesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

Amaç

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi Senatosunun onayına sunmak ve kurumu dış değerlendirme sürecine hazırlamaktır.