Görev Tanımları

GT-001-Rektör
GT-002-Yönetim Rektör Yardımcısı
GT-003-Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı
GT-004-Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısı
GT-005-Özel Kalem Müdürü
GT-006-Genel Sekreter
GT-007-Genel Sekreter Yardımcısı
GT-008-Yazı İşleri Müdürü
GT-009-Genel Evrak Sorumlusu
GT-010-Destek Hizmetler Koordinatörü
GT-011-Genel Hizmetler Koordinatörü
GT-012-Teknik (Peyzaj) Hizmetler Koordinatörü
GT-013-Bahçıvan
GT-014-Sivil Savunma Sorumlusu
GT-015-Demir İşleri Atölye Sorumlusu
GT-016-Ahşap İşleri Atölye Sorumlusu
GT-017-Yönetim Temsilcisi
GT-018-Kalite Koordinatörü
GT-019-Kalite Müdürü
GT-020-Birim Kalite Sorumlusu
GT-021-Kalite Yönetim Sistemi Uzmanı
GT-022-Personel Daire Başkanı
GT-023-Atama Şube Müdürü
GT-024-İnsan Kaynakları Planlama Şube Müdürü
GT-025-Görevlendirmeler Şube Müdürü
GT-026-Tahakkuk Şube Müdürü
GT-027-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
GT-028-Gıda Mühendisi
GT-029-Strateji Geliştirme Daire Başkanı
GT-030-Stratejik Planlama Şube Müdürü
GT-031-Bütçe ve Performans Şube Müdürü
GT-032-Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürü (Muh. Yet.)
GT-033-İç Kontrol Şube Müdürü
GT-034-Mali Hizmetler Uzmanı – Uzman Yardımcısı
GT-035-Taşınır Konsolide Görevlisi
GT-036-İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
GT-037-İhale Şube Müdürü
GT-038-Doğrudan Temin Şube Müdürü
GT-039-Harcırah Şube Müdürü
GT-040-Taşınır Kayıt Yetkilisi
GT-041-Öğrenci İşleri Daire Başkanı
GT-042-Yazı İşleri Şube Müdürlüğü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
GT-043-Öğrenci ve Not İşlemleri Şube Müdürü
GT-044-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
GT-045-Büyük Onarımlar Şube Müdürü
GT-046-Yatırımlar Şube Müdürü
GT-047-Mühendis
GT-048-Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı
GT-049-İdari İşler Şube Müdürü
GT-050-Elektronik Kaynaklar Bölüm Sorumlusu
GT-051-Kataloglama ve Sınıflama Bölüm Sorumlusu
GT-052-Koleksiyon Geliştirme Bölüm Sorumlusu
GT-053-Ödünç Verme Bölüm Sorumlusu
GT-054-Süreli Yayınlar Bölüm Sorumlusu
GT-055-Tezler Bölüm Sorumlusu
GT-056-Danışma Hizmetleri Bölümü Görevlisi
GT-057-Bilgi İşlem Daire Başkanı
GT-058-Yazılım Şube Müdürü
GT-059-Ağ ve Sistem Şube Müdürü
GT-060-Donanım Şube Müdürü
GT-061-Koordinatör
GT-062-Koordinatör Yardımcısı
GT-063-Bap Koordinasyon Birimi Şube Müdürü
GT-064-Bakım Onarım Müdürü
GT-065-Destek Hizmetleri Şube Müdürü
GT-066-Servis İşleri Sorumlusu
GT-067-Temizlik Hizmetleri Sorumlusu
GT-068-Araç İşletme Şefi
GT-069-Tabela Atölye Sorumlusu
GT-070-Basım-Yayım Merkezi Müdürü
GT-071-Dijital Baskı ve Ofset Baskı Operatörü
GT-072-Grafik Tasarım Operatörü
GT-073-Belge Yönetimi Ve Arşiv Hizmetleri Müdürü
GT-074-Döner Sermaye İşletme Müdürü
GT-075-Satınalma Ve Muhasebe Birimi
GT-076-Tahakkuk Ve Ödemeler Birimi
GT-077-Koruma ve Güvenlik Koordinatörü
GT-078-Özel Güvenlik Genel Devriye Görevlisi
GT-079-Özel Güvenlik Kampüs Sorumlusu
GT-080-Özel Güvenlik Görevlisi
GT-081-Özel Güvenlik Vardiya Amiri
GT-082-Sivil Savunma Uzmanı
GT-083-İç Denetim Birim Başkanı
GT-084-İç Denetçi
GT-085-Hukuk Müşaviri
GT-086-Avukat
GT-087-Dekan
GT-088-Dekan Yardımcısı
GT-089-Fakülte Sekreteri
GT-090-Bölüm Başkanı
GT-091-Bölüm Başkanı Yardımcısı
GT-092-Anabilim Dalı Başkanı
GT-093-Öğretim Üyesi
GT-094-Öğretim Görevlisi
GT-095-Araştırma Görevlisi
GT-096-Bölüm Sekreteri
GT-097-Enstitü Müdürü
GT-098-Enstitü Müdürü Yardımcısı
GT-099-Enstitü Sekreteri
GT-100-Bölüm Başkanı (Rektörlüğe Bağlı)
GT-101-Yüksekokul Müdürü
GT-102-Yüksekokul Müdürü Yardımcısı
GT-103-Yüksekokul Sekreteri
GT-104-Uygar Müdürü
GT-105-Uygar Müdürü Yardımcısı
GT-106-Şef
GT-107-Memur
GT-108-Bilgisayar İşletmeni
GT-109-Tekniker
GT-110-Teknisyen-Teknisyen Yardımcısı
GT-111-Sekreter
GT-112-Şoför
GT-113-Santral Memuru
GT-114-Yardımcı Hizmetli
GT-115-Araştırmacı
GT-116-Evrak Personeli (Dağıtıcı)
GT-117-İşçi
GT-118-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
GT-119-Temizlik-Taşıma İşçisi (Sürekli İşçi)
GT-120-Atölye Sorumlusu
GT-121-Kütüphaneci
GT-122-Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü
GT-123-Kütüphane Teknik Hizmetler Şube Müdürü
GT-124-Kalite Birim Temsilcisi
GT-125-Maaş,Tahakkuk,Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürü
GT-126-Beslenme ve Barınma Şube Müdürü
GT-127-Satınalma ve İhale Şube Müdürü
GT-128-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü Belge Yönetimi Sorumlusu
GT-129-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü Yardım Masası (Çağrı Merkezi) Personeli
GT-130-Arşiv Hizmetleri Sorumlusu
GT-131-Yardımcı Arşiv Personeli
GT-132-Birim İSG Sorumlusu
GT-133-İSG Koordinatörü
GT-134-İSG Koordinatör Yardımcısı
GT-135-Taşınır Kontrol Yetkilisi
GT-136-İş Güvenliği Uzmanı
GT-137-Diploma İşlemleri Şube Müdürü
GT-138-Mezuniyet İşlemleri Şube Müdürü
GT-139-Planlama ve Mali İşler Şube Müdürü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)