Formlar

FR-0001-Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu
FR-0002-Haftalık Ders Programı
FR-0003-Yeni Ders Öneri Formu
FR-0004-Dosya-Klasör Devir Teslim ve Envanter Formu
FR-0005- Arşiv Kayıt ve Takip Formu (Akademik ve İdari Birimler)
FR-0006-Dosya Muhteviyatı Listesi Formu
FR-0007-Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu
FR-0008-Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu
FR-0009-Doküman Talep Formu
FR-0010- Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Raporu Formu
FR-0011-Birim Performans Raporu Formu
FR-0014-EUS Ek Ders Beyan Formu
FR-0015-Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu
FR-0016-Çift Anadal Başvuru Formu
FR-0017-Çift Anadal İntibak Çizelgesi Formu
FR-0018-Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR-0019-Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR-0020-MTÜ-İlk Kayıt Randevu Takvimi Çizelgesi Formu
FR-0021-Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Special-Visiting Student Course Registration Form)
FR-0022-Yüksek Lisans-Doktora Ders Kayıt Formu (MTU Öğr.Olup Farklı Ünv. Ders Alan)
FR-0023-Lisansüstü Ders İntibak Formu
FR-0024-BAP Koordinasyon Birimi İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0025-Ödeme Emri TeslimTutanağı Formu
FR-0026- Öğrenci Staj Değerlendirme Formu
FR-0027-Malatya Turgut Özal Üniversitesi SGK Staj Formu
FR-0028-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu
FR-0029-Fakülte-Yüksekokul Sınav Sonuçlarına İtiraz Formu
FR-0030-Kaydı Silinen – Mezun Olan Öğrenciler İçin İlişik Kesme Belgesi
FR-0031-Doktora Tez Teslim Formu
FR-0032-Doktora Tez Jüri Öneri Formu
FR-0033-Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
FR-0034-Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu
FR-0035-Lisansüstü Sevk Tehir Formu
FR-0036-Yüksek Lisans Eş Danışman Öneri Formu
FR-0037-Lisansüstü Tez Izin Formu
FR-0038-Yükseklisans Öğrenci Bilgi Formu
FR-0039-Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu
FR-0040-Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç Tutanağı
FR-0041-Meslek Yemini Ve Diploma Teslimi Formu
FR-0042-Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı
FR-0043-KYS İç Denetim Planı Formu
FR-0044-Araştırma Görevlilerinin Sınavlarda Görevlendirilme Formu
FR-0045-Genel Doküman Formu
FR-0046-KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu
FR-0048-Bakım ve Onarım Müdürlüğü (Battalgazi) İş İstek Formu
FR-0049-Bakım ve Onarım Müdürlüğü (Yeşilyurt) – İş Talep Formu
FR-0050-Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Formu
FR-0051-Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu
FR-0052-Bakım ve Onarım Müdürlüğü Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu
FR-0053-Araç Bakım-Onarım İstek Formu
FR-0054-Bakım Anlaşmalı Araç İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0055-Araç Bakım-Onarım Fatura Kontrolü Formu
FR-0056-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bakım-Onarım İş İstek Formu
FR-0057-İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0058 – Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Teknik Rapor Formu
FR-0059-Öğrenci Şifre Talep Formu
FR-0060-Telefon Hattı Tahsis-İptal Talep Formu
FR-0061-Telefon Hattı Resmi Görüşme Talep Formu
FR-0062Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş İstek Formu
FR-0063-Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Teknik Servis Formu
FR-0064-Basım Talep Formu
FR-0065-Kitap Baskı Maliyeti Hesap Formu
FR-0066-Ağaç İşleri İş Talep Formu
FR-0067-Ağaç İşleri Atölyesi Mamul Ürün ve İş Teslim Formu
FR-0068-Demir İşleri Atölyesi İş İstek Formu
FR-0069-Araç İstek Formu
FR-0070-DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0072-Tedarikçi Listesi Formu
FR-0073-Tedarikçi Değerlendirme Formu
FR-0074-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı
FR-0076-BAP Koordinasyon Birimi İhtiyaç Belgesi Formu
FR-0077-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
FR-0078-Taşınır İşlem Fişi
FR-0079-Stok Takip Kartı
FR-0080-Sivil Savunma Ekipleri Formu
FR-0081-Tatbikat Faaliyeti Formu
FR-0082-Hizmet İçi Eğitim Katılımcı Değerlendirme Ölçeği
FR-0083-Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
FR-0085-Hizmet İçi Eğitim Planı
FR-0086-Hizmet İçi Eğitim Birim Amiri Değerlendirme Ölçeği
FR-0087-Eğitim Etkinlik Ölçme Formu
FR-0090-KYS Oryantasyon Eğitmeni Değerlendirme Anketi
FR-0091-Hizmet İçi Eğitim Planı
FR-0092-Ders Telafi Formu
FR-0094-Ek Ders Puantajlari Bilgi Formu
FR-0095-Ekders Puantaj Örnegi 1.ve 2. Öğretim
FR-0096-Sınav Puantajı 1.ve 2.Öğretim
FR-0097-Tez Danışmanlığı Puantaj Örneği 1.ve 2. Öğretim
FR-0098-Aile Durumu Bildirimi Formu
FR-0099-Aile Yardimi Bildirimi Formu
FR-0100-Öğretim Elemanı Kurum İçi Görevlendirme Formu
FR-0101-Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
FR-0102-2547-39.Madde Görevlendirme Formu
FR-0103-Emeklilik Dilekçesi
FR-0104-Hizmet veya Hususi Pasaport Dilekçesi
FR-0105-Mal Bildirimi
FR-0107-Atama Başvuru Formu
FR-0108-Rektörlüğe Bağlı Birimler İçin İdari Personel İzin Formu
FR-0109-Rektörlüğe Bağlı Birimler İçin İdari Personel Yurt Dışı İzin Formu
FR-0110-Yemin Belgesi
FR-0111-33.Md.Uyarınca Lisansüstü Eğt. Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Mtü Arş.Gör. İçin Bilgi Formu
FR-0112-İdari Personel Talep Formu
FR-0113-İstifa,Yer Değiştirme,Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılan Personele Ait İlişik Kesme Belgesi
FR-0114-33.Md.Uyarınca Lisansüstü Eğt.Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Arş.Gör.İlgili İzleme Ve Değ.Çizelgesi
FR-0115-Öğretim Elemanı İzin Onayı
FR-0118-Personel Elektronik Kart Talep Formu
FR-0119-Personel Nakil Bildirim Formu
FR-0120-Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Kadro Talep Formu (Form A)
FR-0121-Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Kadro Talep Formu (Form B)
FR-0122-Kadro Talep Formu
FR-0123-Yurtdışı Görevlendirme Faaliyet Raporu
FR-0124-Ders Görevlendirme Formu(2547 S.K. 31. ve 40a-c-d mad.ile 657S.K.89.md.)
FR-0125-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İçin Açık Kimlik Formu
FR-0126-Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Okutman Süre Uzatması İle İlgili Ders ve Çalışma Yükü Bildirim Formu
FR-0127-Araştırma Görevlisi Süre Uzatması Formu
FR-0128-Görev Uzatma Formu
FR-0133-MTÜ-İlk Kayıt Randevu Takvimi Çizelgesi Formu